Stomatološka poliklinika Ksaver- Marcela Perić,Marko Marović

IskustvoTradicijaKvaliteta

Prvi centar za oralno zdravlje u Hrvatskoj.
Utemeljeno 1979. godine

PREVENCIJA S EDUKACIJOM - MODERNA DIJAGNOSTIKA SUVREMENI MATERIJALI I METODE LIJEČENJA

Zdravi zubi cijeli život!

Stomatološka poliklinika Ksaver- Marcela Perić,Marko Marović

Oralna kirurgija

Ksaver

Iako se mi u Stomatološkoj poliklinici Ksaver načelno bavimo liječenjem zubiju, ponekad su, pri tome, potrebni i kirurški zahvati.

Najčešći oralno-kirurški zahvati su vađenje zubi, vađenje zaostalih i slomljenih korijena zubi, uklanjanje vrha korijena (apikotomija), hemisekcije (uklanjanje samo jednog korijena kod višekorijenskog zuba) te vađenje ciste (cistectomija).

Oralna kirurgija obuhvaća još i ugradnju dentalnih implantata te augmentaciju, odnosno nadogradnju kosti s ili bez umjetne kosti.