Stomatološka poliklinika Ksaver- Marcela Perić,Marko Marović

IskustvoTradicijaKvaliteta

Prvi centar za oralno zdravlje u Hrvatskoj.
Utemeljeno 1979. godine

PREVENCIJA S EDUKACIJOM - MODERNA DIJAGNOSTIKA SUVREMENI MATERIJALI I METODE LIJEČENJA

Zdravi zubi cijeli život!

Stomatološka poliklinika Ksaver- Marcela Perić,Marko Marović

Naš tim

Stomatološki tim, zajedno sa specijalisticom endondoncije, estetske i restourativne stomatologije, uz specijalista parodontologa i specijaliste implantologije, vodi univ.mag.dr.med.dent. Marko Marović, specijalist stomatološke protetike.

Marcela Perić, dr.med.dent.

Diplomirala je na Stomatološkom fakultetu u Zagrebu. Nakon rada u inozemstvu i usavršavanja vraća se u Zagreb gdje 1979. godine otvara privatnu praksu u kojoj radi i danas.

Osnivačica je Poliklinike u koju je uvela svjetsku normu kvalitete, DNV ISO 9001 certifikat za dijagnostiku, terapiju i edukaciju pacijenata. Dugogodošnji rad i uspjesi potaknuli su je da izradi programe "ZDRAVI ZUBI ZA CIJELI ŽIVOT" za sve dobne skupine, čiji se principi primjenjuju u Stomatološkoj poliklinici Ksaver pri svakom stomatološkom radu.

Članica je više domaćih i stranih dentalnih udruženja, Hvatskog liječničkog zbora, sudski je vještak i aktivna članica internacionalnog humanitarnog društva. 

Stomatološka poliklinika Ksaver- Marcela Perić,Marko Marović

Margareta Gulin, med. sestra.

Završila je Školu za medicinske sestre Vinogradska u Zagrebu. Po završetku školovanja i stručnom ispitu opredijelila se za stomatološku struku u Stomatološkoj poliklinici Ksaver gdje radi već više od dvadeset godina. Ljubazna i stručna, čini nezamjenjiv dio našeg tima s kojim se pacijenti osjećaju ugodno okruženi pažnjom i brigom, prije i poslije tretmana.

 

 

Stomatološka poliklinika Ksaver- Marcela Perić,Marko Marović

Marko Marović, dr.med.dent. univ.mag.dent.med. specijalist stomatološke protetike

Diplomirao je na Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, gdje je i magistrirao te specijalizirao stomatološku protetiku. Osim protetske rehabilitacije posebno je posvećen kompletnoj pripremi za protetske radove, analizi i terapiji čeljusnog zgloba, terapiji udlagama kod bruksizma i zaštite sportaša.

Ima više od stotina sati stručnih tečajeva i usavršavanja u inozemstvu s posebnim interesom za rad protetike na implantatima. Magistrirao je na Stomatološkom fakultetu u Zarebu, poslijediplomskim specijalističkim radom naslova "Materijali za izradu dentalnih implantata". Član je Europskog protetskog društva, Hrvatskog liječničkog zbora, Hrvatske komore dentalne medicine.

Vrlo je stručan i precizan u svom poslu, a najveće mu je zadovoljstvo zadovoljstvo pacijenata.

 

Stomatološka poliklinika Ksaver- Marcela Perić,Marko Marović